Лабораторія центру електротехнологій кафедри електроенергетики СумДУ проводить випробування електрообладнання


Види випробувань:

- визначення опору заземлюючих пристроїв;

- випробування ізоляції силових КЛ та електропроводок, електродвигунів, силових трансформаторів і т.ін;

- вимірювання металозв'язку з заммлюючим пристроем або головною заземлюючою шиною;

- вимірювання петлі "фаза - нуль".

Видача протоколыв встановленого порядку з мокрими печатками.

Зразки дозвільних документів


photo
photo